Grāmatvedības pakalpojumu veidi

Uzņēmums FOLIO SIA sniedz visa veida grāmatvedības pakalpojumus individuāliem uzņēmējiem un juridiskām personām neatkarīgi juridiskās formas, darbības apjoma un darbinieku skaita. Mūsu speciālisti palīdzēs jums kompetenti veikt uzņēmuma finanšu pārskatus, garantējot pilnīgu konfidencialitāti un komercnoslēpumu ievērošanu.

Mūsu uzņēmums sniedz sekojošus pakalpojumus

 • Grāmatvedības organizācijas un uzskaites metodikas izstrāde un ieviešana

 • Pirmdokumentu sastādīšana, pārbaude, apstrāde un uzglabāšana

 • Pamatlīdzekļu uzskaite finanšu un nodokļu vajadzībām

 • Darba algu, slimības naudu, atvaļinājuma naudu aprēķināšana

 • Komandējumu dokumentācijas noformēšana un aprēķināšana

 • Avansa norēķinu sastādīšana

 • Faktūrrēķinu un/vai pavadzīmju sastādīšana

 • Krājumu uzskaite

 • Debitoru un kreditoru uzskaite

 • Naudas līdzekļu uzskaite, dokumentēšana

 • Maksājumu uzdevumu sagatavošana, maksājumu veikšana, izmantojot internetbanku

 • Nodokļu aprēķināšana un uzskaite

 • Degvielas norakstīšana un izlietojuma kontrole

 • Atskaišu sagatavošana VID, statistikas pārvaldei un citām valsts un pašvaldības iestādēm

 • Peļņas vai zaudējumu pārskata, operatīvās bilances sastādīšana divu darba dienu laikā

 • Gada pārskata sastādīšana

 • Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai

 • Fizisko personu grāmatvedības uzskaite, nodokļu deklarāciju un atskaišu sastādīšana